Powiat Policki otrzymał tytuł „Samorząd Przyjazny Rodzinie” Edycja 2017

13 cze 2017 8:56 Autor: Shivan Fate

W tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinie” walczyło 25 gmin i powiatów. Zwyciężył Powiat Policki, którego włodarze mogą teraz ubiegać się o 100 tys. zł dotacji na realizację kolejnych inicjatyw na rzecz Rodziny.

Marszałkowski konkurs, rozstrzygany już po raz trzeci, skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego i ma na celu upowszechnianie działań lokalnych samorządów podejmujących szczególnie wartościowe inicjatywy na rzecz rodzin.
Kapituła konkursowa wyróżniła Powiat Policki za inicjowanie współpracy gmin na swoim terenie  w obszarze polityki rodzinnej, za otwartość na współpracę  z innymi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi oraz za szczególne działania na rzecz pozostawania dzieci w rodzinach biologicznych.

Powiat Policki będzie mógł posługiwać się tytułem „Samorząd Przyjazny Rodzinie”  i otrzyma pamiątkową statuetkę. Dodatkowo zwycięski samorząd będzie mógł ubiegać się o dotację
w wysokości 100 tys. zł na realizację kolejnych działań na rzecz Rodziny.

W składzie kapituły konkursowej znaleźli się:

  • Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodnicząca Kapituły;
  • Teresa Kalina - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
  • Dorota Rybarska-Jarosz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ;
  • Marta Komorowska-Pudło - Fundacja "Rodzina Rozwój Sukces" ; Wydział Teologiczny US;
  • Leszek Jęczkowski - Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie;
  • Tomasz Piechowiak - Prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny.

W dniu 6 maja 2017 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXIV/396/17 udzielił  z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu - laureatowi Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie, edycja 2017”, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz Rodziny.
Ogłoszony konkurs jest kolejnym działaniem realizującym wojewódzki program Region dla Rodziny. W jego ramach wdrażany jest zachodniopomorski system kart seniora i rodziny, przeprowadzane są otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.