Biuro Regionalne w Brukseli

Propozycje współpracy

Projekt: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Projekt: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Program UE: Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (Criminal Justice)

Organizacja /instytucja: Rada miasta Oldham

Kraj: Wielka Brytania

Kontakt: Dave Catherall
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2013

Opis projektu: Rada miasta Oldham z północno-zachodniej Anglii poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.Projekt skupia się na ofiarach przemocy w rodzinie, jak i nieposzanowaniu godności osobistej, handlu oraz wykorzystywaniu seksualnym dzieci. Głównym celem projektu jest opracowanie strategii, która miałaby na celu ułatwienie udzielania pomocy w przypadku występowania przemocy w rodzinie, wypracowanie mechanizmów egzekwowania prawa, zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz opracowanie sposobów reagowania na wczesne przejawy wykorzystywania seksualnego dzieci.

Zalaczniki:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Oldham Council in Greater Manchester
rodzaj pliku : doc
2013-05-14
powrót
bok bip logo

Biuro regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - Rue Montoyer 31,  1000 Bruksela